Amazon SES và email bị trả lại hoặc khiếu nại

Tags

,

email marketing

Nếu bạn gửi một email mà kết quả nó bị trả lại, ISP của người nhận sẽ gửi một tin nhắn thông báo đến Amazon SES. Một số ISP cũng báo cáo khiếu nại. Khi đó Amazon SES chuyển tiếp thông báo cho bạn bằng email hoặc qua dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Bị trả lại quá mức và khiếu nại có thể khiến cho tài khoản Amazon SES của bạn có nguy cơ bị chấm dứt, vì vậy bạn nên kiểm tra chúng và các vấn đề chính xác ngay lập tức.

Trước khi bạn bắt đầu gửi email, hãy chắc chắn rằng bạn đã thiết lập một quy trình để xử lý bị trả lại và khiếu nại. Quá trình của bạn cần đảm bảo rằng bạn không tiếp tục gửi email đến các địa chỉ đã bị trả lại cứng hoặc phàn nàn. Đó là trách nhiệm của bạn để giữ cho thư bị trả lại của bạn và tỷ lệ khiếu nại càng thấp càng tốt. Nếu bạn thường xuyên nhìn thấy khối lượng bị trả lại lớn hoặc khiếu nại, khi đó bạn chỉ loại bỏ các địa chỉ có vấn đề từ danh sách gửi thư của bạn là chưa đủ – bạn nên cố gắng tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục từ gốc rễ.

Amazon sẽ gửi thông báo cho bạn qua email hay thông báo từ Amazon SNS.

Bạn có thể kiểm tra thư bị trả lại, đơn khiếu nại và thông báo từ Amazon SES.

Chú ý: Trong trường hợp bị trả lại, Amazon SES chỉ báo bị trả lại cứng hoặc bị trả lại mềm và Amazon sẽ không gửi lại email đó Trong những trường hợp này, người nhận sẽ không nhận được email của bạn.

 2547419f-f448-4ef9-b7c4-aefa797b7e71_zps522de0e9Ms Huế- Chuyên viên tư vấn email marketing

SĐT:0912.04.1919

email: huevt@phanmemquangcao.vn

Read The Original Article

Advertisements

Comments are closed.